Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

I Rowerowa Familiada, organizowana przez KKS "Jura Motor Sport" w Zabierzowie.

W sobot? 8 maja, przy pi?knej s?onecznej pogodzie, odby?a si? I Rowerowa Familiada, organizowana przez KKS ,,Jura Motor Sport” w Zabierzowie. Dwustu uczestników, niezale?nie od wieku, wyruszy?o tras? biegn?c? przez Dolin? Grzybowsk? i Las Zabierzowski . Zawodnicy startowali i ko?czyli wy?cig  na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego "Rogate Ranczo". Ka?dy uczestnik otrzyma?  dyplom, a na mecie czeka? na nich gor?cy posi?ek oraz s?odko?ci. Rajd by? ?wietnym sposobem weekendowego, aktywnego sp?dzenia czasu. Najm?odsi poszerzy?y swoj? wiedz?, bior?c udzia? w programie edukacyjnym: ,,Dzieci ratuj? dzieci” prowadzonym przez  policj?, stra?aków i ratowników medycznych. Nasza Agencja mia?a przyjemno?? uczestniczy? w tej imprezie jako sponsor.

 

 

 

 

2010-06-18 17:13:15
« Powrót