Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

VI Jurajski P??maraton o Puchar Starosty Krakowskiego i W?jta Gminy Zabierz

Bieg, który odby? si? 20 czerwca 2010 r.,  jest drug? co do wielko?ci masow? imprez? biegow? w Ma?opolsce. Wzi??o  w nim udzia? oko?o 1500 biegaczy z Polski, S?owacji, W?gier, Niemiec, Ukrainy i Bia?orusi. Imprezami towarzysz?cymi by?y w tym roku:  "III Mistrzostwa Garnizonu Krakowskiego Wojska Polskiego w Pó?maratonie", "III Mistrzostwa Polski Bankowców"," VI Mistrzostwa Nauczycieli" i "II Mistrzostwa Ma?opolski Studentów o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego". Zawodnicy pokonali atestowan? tras? o d?ugo?ci 21 km. W?ród wielu nagród rzeczowych i finansowych, wylosowano samochód osobowy Hyundai i 10. Nasza Agencja mia?a przyjemno?? znale?? si? w gronie sponsorów. Nagrody w klasyfikacji kobiet wr?cza? osobi?cie, Prezes Agencji Ochrony  ,,Konwój”, Marcin Pyclik. 

 

       

2010-06-22 16:41:27
« Powrót