Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

XXIII Maraton P?ywacki

25 lipiec 2010r.  Odby? si? XXIII Maraton P?ywacki.

Kolejna udana impreza, promuj?ca zdrowie i aktywn? rekreacj?.  "XXII Maraton P?ywacki" przyci?gn?? do Kryspinowa kilkuset zawodników z ca?ej Polski.

Cieszymy si?, ?e wspierane przez nas inicjatywy sportowe, z roku na rok staj? si? coraz bardziej popularne. 

 

 

25 lipca 2010r., wspólnie z "Maratonem P?ywackim" zorganizowano "III Duathlon o Puchar Marsza?ka", który ma szanse sta? si? dorocznym ?wi?tem sportu.

 

2010-11-16 09:45:24
« Powrót