Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

IV Bieg Po Dolinie B?dkowskiej

12 wrze?nia 2010 r.  Wspierali?my IV Bieg Po Dolinie B?dkowskiej.

Impreza okaza?a si? bardzo wymagaj?ca dla zawodników, co potwierdzili biegn?cy w barwach "Konwoju". Wyborne, taktyczne  b?oto na trasie biegu i malownicze plenery pozostawi?y wszystkim uczestnikom niezatarte wspomnienia.

W biegu uczestniczyli zarówno  do?wiadczeni zawodnicy jak  i amatorzy. Licznie stawili si?  równie? go?cie z zagranicy.

 

 

 

2010-11-16 10:09:51
« Powrót