Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

II Mistrzostwa dziennikarzy w Adventure Racing

25 wrze?nia 2010 r.  Dzi?ki wsparciu naszej Agencji, mieli?my okazj? „sprawdzi?” dziennikarzy na "II Mistrzostwach dziennikarzy w Adventure Racing". Kilkana?cie konkurencji sprawno?ciowych, wspaniale zm?czy?o przedstawicieli mediów, rywalizuj?cych w poka?nej grupie  50 dwuosobowych za?óg.

 

Równie?  25 wrze?nia 2010 r., do zabawy zaprosili?my w?a?cicieli czworonogów w "I Mi?dzynarodowych Zawodach Wolfdog Adventure".  W tej niecodziennej formule pies i w?a?ciciel musz? stworzy? niezwykle sprawny i zgrany duet aby sprosta? bardzo trudnej trasie.

 

2010-11-16 10:15:31
« Powrót