I integracyjny turniej strzelecko - golfowy w Pacz??towicach

W dniu 26 wrze?nia 2012 uczestniczyli?my w odbywajacym si? w podkrakowskich Paczó?towicach "I Turnieju strzelecko-golfowym" zorganizowanym przez Wy?sz? Szko?? Biznesu z D?browy Górniczej.

2013-01-20 18:04:55
« Powrót