Konwój - Koncesjonowana agencja ochrony osób i mienia

Pierwsza rocznica powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych

W dniu 18 stycznia 2013 roku, w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych. Na zaproszenie władz WSB w uroczystościach uczestniczył prezes Marcin Pyclik. Głównym celem obchodów była prezentacja osiągnięć Centrum, jego roli w edukacji dla bezpieczeństwa oraz planów rozwojowych w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Gości powitała uroczyście JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Historię Centrum, stan obecny i perspektywy rozwoju przedstawiła dyrektor Centrum prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Kolejne prelekcje wygłosili nadinsp. dr Dariusz Biel, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu pt.: „Polska Policja jako nowoczesna organizacja” oraz st. bryg. Jeremi Szczyg?owski zast?pca ?l?skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Jako go?? specjalny wyk?ad na temat Globalnego terroryzmu wyg?osi? gen. dr Roman Polko. Przy okazji imprezy, swoje produkty zaprezentowa?y Zak?ady Mechaniczne Tarnów SA, które udost?pni?y go?ciom swoj? strzelnic? kontenerow? oraz wybrane egzemplarze broni palnej.

2013-01-27 18:09:21
« Powrót