Monitoring

Dzięki rozwojowi techniki, usługa ochronna  może być wsparta urządzeniami  elektronicznymi. Kamery, alarmy, możliwości zapisywania nagrywanego obrazu –  znacznie podniosły jakość ochrony oraz zwiększyły możliwości monitorowania  dowolnych obiektów.

Oferowana usługa polega na monitorowaniu systemów alarmowych z całodobowego Centrum Monitorowania Alarmów Grupy Ochrony KONWÓJ oraz powiadomieniu Policji i właścicieli obiektu.

Najczęściej wybierany wariant usługi to monitoring połączony  z interwencją grup patrolowych.

  •         Zapewniamy fachowy konsulting, montaż i serwis atestowanego systemu alarmowego (po uprzedniej akceptacji kosztorysu wykonanego   bezpłatnie). 
  •         W każdej umowie  z Klientem  określamy  precyzyjnie czas dojazdu grup patrolowo - interwencyjnych do chronionego obiektu. 
  •         Wysposażamy Klienta  w przyciski napadowe (w kształcie pilota do alarmu samochodowego) umożliwiające natychmiastowe powiadomienie Bazy Monitorowania KONWÓJ o zaistniałym zagrożeniu.
  •         Na życzenie Klienta udostępniamy  wydruki zdarzeń (daty i godziny załączenia i wyłączenia systemu alarmowego oraz wszystkich sygnałów alarmowych).                                                                                                                                                                                                                                                               Oferujemy również  usługę patrolowego dozoru obiektu. Ten rodzaj ochrony nie wymaga podłączenia do Bazy Monitorowania "KONWÓJ", a tym samym posiadania przez Państwa systemu alarmowego.
  •         Ochrona polega na okresowych kontrolach obiektu przez grupy patrolowo - interwencyjne (informacje o kontrolach umieszczane są np. w skrzynce pocztowej),
  •         W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powiadamiany jest właściciel oraz Policja
  •         Interwencja na wezwanie telefoniczne:
  •         Aby otrzymać wsparcie grupy interwencyjnej wystarczy zadzwonić do dyspozytora Bazy Monitorowania "KONWÓJ" i za pomocą ustalonego hasła wezwać pracowników ochrony.

 Członkowie grup są regularnie egzaminowani ze znajomości topografii terenu, który im podlega.