Ochrona obiektów

Ochrona fizyczna polega  na stacjonarnej, 24 - godzinnej kontroli  obiektu przez doświadczonych pracowników Agencji Ochrony, wyposażonych w środki: łączności, ochrony osobistej oraz  przymusu bezpośredniego. Do zadań agentów ochrony, poza reakcją na potencjalne zagrożenia należą również te, zlecone przez kontrahenta i wynikające ze specyfiki  obiektu m.in. ewidencja ruchu osobowo - materiałowego, kontrole trześwości pracowników itp.

Pracownicy ochrony pełniący służbę, podlegają bezpośrednio Kierownikowi zmiany oraz Inspektorowi nadzoru, dokonującym kontroli ich pracy oraz stanu zabezpieczenia obiektu. Nad prawidłowym przebiegiem służby, stały nadzór sprawuje całodobowa Sekcja Operacyjna, która w razie wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń,  wspiera personel poszczególnych obiektów zarówno merytorycznie, jak i poprzez  alarmowe delegowanie agencyjnych grup interwencyjnych, będących asystą dla realizowanych na poszczególnych posterunkach zadań.