Praca

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, prowadzimy nabór na następujące stanowisko:

Pracownik Ochrony:
Dokumenty wymagane przy fazie wstępnej kwalifikacji:
  • zaświadczenie o niekaralności  z  Krajowego Rejestru Karnego,
  • udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej wraz z opinią poprzednich pracodawców,
  • zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na tej stronie.
Scroll to top
TELEFON ALARMOWY 24/h
  (12) 614 40 40       606 426 927