Utrzymywanie czystości

 Świadczymy usługi doczyszczania oraz bieżącego utrzymania czystości w nastąpujycych rodzajach obiektów:

  • niskopowierzchniowe obiekty handlowe 
  • biurowce do 1000 m2
  • wspólnoty mieszkaniowe