Monitoring systemów alarmowych ze wsparciem grup Patrolowo-Interwencyjnych

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZE WSPARCIEM GRUP PATROLOWO - INTERWENCYJNYCH

Dzięki rozwojowi techniki, usługa ochronna może być wsparta urządzeniami elektronicznymi.

Kamery, alarmy, możliwości zapisywania nagrywanego obrazu – znacznie podniosły jakość ochrony oraz zwiększyły możliwości monitorowania dowolnych obiektów.

Oferowana usługa polega na monitorowaniu systemów alarmowych przez całodobową Bazę Monitorowania Alarmów Grupy Ochrony KONWÓJ oraz powiadomieniu Policji i właścicieli obiektu.

Najczęściej wybierany wariant usługi to monitoring połączony z interwencją grup patrolowo – interwencyjnych. 

W tym obszarze zapewniamy fachowy konsulting, montaż i serwis atestowanego systemu alarmowego (po uprzedniej akceptacji kosztorysu wykonanego bezpłatnie).

  • zawsze określamy czas dojazdu grup patrolowo – interwencyjnych do chronionego obiektu. 
  • wyposażamy Klienta w przyciski antynapadowe umożliwiające natychmiastowe powiadomienie BAZY MONITOROWANIA ALARMÓW Grupy Ochrony KONWÓJ o zaistniałym zagrożeniu.
  • KAŻDY ALARM NAPADOWY JEST WERYFIKOWANY PRZEZ GRUPY PATROLOWO – INTERWENCYJNE – TAKIEGO ALARMU NIE MOŻNA ODWOŁAĆ!!!
  • na życzenie Klienta udostępniamy wydruki zdarzeń (daty i godziny załączenia i wyłączenia systemu alarmowego oraz wszystkich sygnałów alarmowych).
  • oferujemy usługę patrolowego dozoru obiektu. Ten rodzaj ochrony nie wymaga podłączenia do bazy monitorowania Grupy Ochrony KONWÓJ, a tym samym posiadania przez Państwa systemu alarmowego.
  • świadczymy okresową kontrolę obiektu przez grupy patrolowo – interwencyjne (informacje o kontrolach umieszczane są np. w skrzynce pocztowej).
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powiadamiany jest właściciel oraz Policja

interwencja na telefon:

Aby otrzymać wsparcie grupy interwencyjnej wystarczy zadzwonić do dyspozytora bazy monitorowania Grupy Ochrony KONWÓJ i za pomocą ustalonego hasła wezwać patrol ochrony.

Ponadto członkowie grup interwencyjnych są regularnie egzaminowani ze znajomości topografii terenu, który podlega zakresowi ich obowiązków służbowych.

Scroll to top
TELEFON ALARMOWY 24/h
  (12) 614 40 40       606 426 927