Oferta

Usługa VIDEO SUPPORT polega na monitorowaniu systemów alarmowych z całodobowej Bazy Monitorowania Alarmów Grupy Ochrony KONWÓJ oraz powiadomieniu własnych grup interwencyjnych i właścicieli obiektu.  Oferujemy także usługę VIDEO SUPPORT, polegającą na kompletnej usłudze monitoringu wizyjnego CCTV połączonego z inteligentną analizą obrazu. 

W ramach usługi Monitoring wizyjny CCTV z inteligentną analizą obrazu oferujemy:

 • DEEP LEARNING – zastosowanie najnowocześniejszej pełnej analityki VCA z wykorzystaniem urządzenia AI-BOX
 • Obserwacja Państwa obiektu 24h/dobę przez wykwalifikowanych Operatorów Bazy Monitorowania KONWÓJ
 • Komunikaty głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym przez zainstalowane głośniki
 • Zdalna obsługa urządzeń – oświetlenie w obiekcie, szlaban, domofon itp.
 • Zdalne zarządzanie systemem alarmowym
 • Szybkie i skuteczne działanie Grup Patrolowo-Interwencyjnych, patrole prewencyjne
 • Regularne, dokumentowane testy działania systemu VIDEO SUPPORT®
 • Termowizja (możliwość montażu i uruchomienia kamer termowizyjnych)
 • Profesjonalny montaż, stałe wsparcie serwisowe oraz szkolenia

KORZYSTAMY Z NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

Pracujemy z wykorzystaniem urządzenia do inteligentnej analityki obrazu AI-BOX. Jesteśmy pierwszą agencją ochrony w Polsce, która korzystała z AI- BOX. Dzięki temu rozwiązaniu technicznemu zbliżamy się obecnie do 1000 monitorowanych kamer. W ciągu roku zwiększyliśmy liczbę kamer w systemie Video Support prawie dwukrotnie.

CBC Poland, należy do CBC Group Co. Ltd. – międzynarodowego koncernu mającego swoją siedzibę w Tokio w Japonii. Firma powstała w 1925 r., skupiając się głównie na rozwoju dystrybucji oraz tworzeniu nowych technologii. Od ponad 45 lat dostarcza Klientom specjalistyczne rozwiązania z dziedziny CCTV pod własnymi markami Computar i GANZ.

Zobacz więcej

Dzięki rozwojowi techniki, usługa ochronna może być wsparta urządzeniami elektronicznymi.

Kamery, alarmy, możliwości zapisywania nagrywanego obrazu – znacznie podniosły jakość ochrony oraz zwiększyły możliwości monitorowania dowolnych obiektów.

Oferowana usługa polega na monitorowaniu systemów alarmowych przez całodobową Bazę Monitorowania Alarmów Grupy Ochrony KONWÓJ oraz powiadomieniu Policji i właścicieli obiektu.

Najczęściej wybierany wariant usługi to monitoring połączony z interwencją grup patrolowo – interwencyjnych. 

W tym obszarze zapewniamy fachowy konsulting, montaż i serwis atestowanego systemu alarmowego (po uprzedniej akceptacji kosztorysu wykonanego bezpłatnie).

 • zawsze określamy czas dojazdu grup patrolowo – interwencyjnych do chronionego obiektu. 
 • wyposażamy Klienta w przyciski antynapadowe umożliwiające natychmiastowe powiadomienie BAZY MONITOROWANIA ALARMÓW Grupy Ochrony KONWÓJ o zaistniałym zagrożeniu.
 • KAŻDY ALARM NAPADOWY JEST WERYFIKOWANY PRZEZ GRUPY PATROLOWO – INTERWENCYJNE – TAKIEGO ALARMU NIE MOŻNA ODWOŁAĆ!!!
 • na życzenie Klienta udostępniamy wydruki zdarzeń (daty i godziny załączenia i wyłączenia systemu alarmowego oraz wszystkich sygnałów alarmowych).
 • oferujemy usługę patrolowego dozoru obiektu. Ten rodzaj ochrony nie wymaga podłączenia do bazy monitorowania Grupy Ochrony KONWÓJ, a tym samym posiadania przez Państwa systemu alarmowego.
 • świadczymy okresową kontrolę obiektu przez grupy patrolowo – interwencyjne (informacje o kontrolach umieszczane są np. w skrzynce pocztowej).
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powiadamiany jest właściciel oraz Policja

interwencja na telefon:

Aby otrzymać wsparcie grupy interwencyjnej wystarczy zadzwonić do dyspozytora bazy monitorowania Grupy Ochrony KONWÓJ i za pomocą ustalonego hasła wezwać patrol ochrony.

Ponadto członkowie grup interwencyjnych są regularnie egzaminowani ze znajomości topografii terenu, który podlega zakresowi ich obowiązków służbowych.

Ochrona fizyczna polega na stacjonarnej, 24 – godzinnej kontroli obiektu przez doświadczonych pracowników Grupy Ochrony KONWÓJ, wyposażonych w sprzęt łączności, oraz środki ochrony osobistej i przymusu bezpośredniego.

Do zadań pracowników ochrony KONWÓJ, poza szybką reakcją na potencjalne zagrożenia należą również te, zlecone przez kontrahenta i wynikające ze specyfiki chronionego obiektu np. ewidencja ruchu osobowo – materiałowego, kontrole trzeźwości pracowników. Każdy obiekt standardowo wyposażamy w system kontroli obchodów, laptop/tablet z dostępem do internetu w celu sporządzania raportów dobowych (przesyłanych codziennie do Kontrahenta) oraz wysokiej jakości smartfon, latarkę i apteczkę. Niektóre obiekty są wyposażone w elektroniczną książkę służby oraz dodatkowe aplikacje na smartfona umożliwiające nadzór i kontrolę na powierzonymi zadaniami.

Pracownicy ochrony pełniący służbę, podlegają bezpośrednio Dowódcy Zmiany oraz nadzorującemu ich pracę Koordynatorowi ds. Ochrony, dokonującym kontroli ich pracy oraz stanu zabezpieczenia obiektu. 

Nad prawidłowym przebiegiem służby, stały nadzór sprawuje całodobowo Dyżurny Operacyjny Bazy Monitorowania Alarmów, który w razie wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń, wspiera personel poszczególnych obiektów zarówno merytorycznie, jak i poprzez alarmowe wysłanie w celu wsparcia własnych Grup Patrolowo Interwencyjnych, będących asystą dla realizowanych na poszczególnych posterunkach zadań ochronnych.

Grupy Patrolowo Interwencyjne wykonują częste kontrole pracowników ochrony na posterunkach, co dodatkowo zwiększa nadzór oraz skuteczność ochrony.

Transporty wartości pieniężnych, to sztandarowy produkt naszej Firmy. Ich wieloletnia, profesjonalna realizacja i związane z tym zadowolenie licznych Klientów, stworzyły uznaną i docenianą na rynku ochrony markę KONWÓJ!

Za sukcesem rynkowym Grupy Ochrony KONWÓJ stoją przede wszystkim pracownicy załóg konwojowych, którzy swoją skutecznością zawodową, rzetelnością i profesjonalizmem, przez niemal 30 lat praktyki wypracowali najwyższy standard tego rodzaju usługi.

Nasi konwojenci podlegają okresowym szkoleniom m.in. z zakresu jazdy ofensywnej, strzelań sytuacyjnych, technik negocjacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wielu innych, niezbędnych przy realizacji zleconych im zadań.

Do konwojowania wartości wykorzystujemy specjalnie przystosowane, opancerzone pojazdy o wysokim współczynniku bezpieczeństwa, potwierdzonym obowiązującymi certyfikatami w odpowiedniej klasie kuloodporności.

Podczas transportu wartości pieniężnych oraz inkasa, wykorzystujemy wymiennie specjalistyczne walizki, wyposażone w niestandardowe systemy zabezpieczeń m.in.:  sygnał alarmowy, świecę dymną, paralizator znajdujący się w uchwycie czy też barwnik, który znaczy całą wewnętrzną zawartość.  

Elastyczne podejście Grupy Ochrony KONWÓJ do terminów realizacji zleceń, liczna flota samochodowa, którą dysponujemy oraz olbrzymie doświadczenie naszych konwojentów, bez wątpienia wpływa na stale powiększającą się grupę naszych usatysfakcjonowanych Klientów.

Usługę konwojowania realizujemy na terenie całego kraju.

Pracownicy ochrony osobistej Grupy Ochrony KONWÓJ, stanowią doświadczony zespół stałych pracowników, cechujących się bardzo wysokim poziomem motywacji, kreatywnym myśleniem oraz praktycznymi umiejętnościami rozwiązywania sytuacji konfliktowych.  Gwarancją ich skuteczności zawodowej jest specjalistyczne wyszkolenie, w takich obszarach jak strzelanie, taktyka interwencji, walka wręcz czy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również tych dotyczących relacji interpersonalnych.  

Agenci ochrony osobistej Grupy Ochrony KONWÓJ, przechodzą systematyczne, weryfikujące poziom ich umiejętności testy i wszechstronne szkolenia specjalistyczne, gdzie poddawani są próbom reakcji w sytuacjach ekstremalnych.  Większość z nich należy do elitarnego “International Bodyguard Association” – najstarszej i największej organizacji branżowej skupiającej agentów ochrony osobistej na świecie. 

Profesjonalizm zawodowy naszych pracowników, długoletnia obecność na rynku usług ochrony oraz nieposzlakowana opinia, również wewnątrz branży security, skutkuje zaufaniem obsługiwanych VIP’ów, a także stałym oraz systematycznym rozwojem tego segmentu usług w ramach Grupy Ochrony KONWÓJ.

Ten rodzaj usługi polega na montażu i konserwacji atestowanych systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu i systemów ochrony przeciwpożarowej. Gwarantujemy szybkie terminy montażu oraz całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W naszych systemach wykorzystujemy centrale mikroprocesorowe, nadajniki powiadomienia radiowego, czujki ruchu, czujki magnetyczne i akustyczne. Wszystkie urządzenia systemów są łączone na linii antysabotażowej.
Oferujemy profesjonalne systemy sygnalizacji:

 • włamania
 • napadu
 • pożaru
 • kontroli dostępu
 • monitorowania sygnałów z w/w systemów

KAŻDY OBIEKT PRZED PRZEDSTAWIENIEM OFERTY JEST OCENIANY PRZEZ NASZ DZIAŁ TECHNICZNY TAK, ABY ZASTOSOWANE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO BYŁY SKUTECZNE I ODPOWIEDNIO DOBRANE ORAZ SKONFIGUROWANE.

Scroll to top
TELEFON ALARMOWY 24/h
  (12) 614 40 40       606 426 927