Ochrona fizyczna obiektów

Ochrona fizyczna obiektów

Ochrona fizyczna polega na stacjonarnej, 24 – godzinnej kontroli obiektu przez doświadczonych pracowników Grupy Ochrony KONWÓJ, wyposażonych w sprzęt łączności, oraz środki ochrony osobistej i przymusu bezpośredniego.

Do zadań pracowników ochrony KONWÓJ, poza szybką reakcją na potencjalne zagrożenia należą również te, zlecone przez kontrahenta i wynikające ze specyfiki chronionego obiektu np. ewidencja ruchu osobowo – materiałowego, kontrole trzeźwości pracowników. Każdy obiekt standardowo wyposażamy w system kontroli obchodów, laptop/tablet z dostępem do internetu w celu sporządzania raportów dobowych (przesyłanych codziennie do Kontrahenta) oraz wysokiej jakości smartfon, latarkę i apteczkę. Niektóre obiekty są wyposażone w elektroniczną książkę służby oraz dodatkowe aplikacje na smartfona umożliwiające nadzór i kontrolę na powierzonymi zadaniami.

Pracownicy ochrony pełniący służbę, podlegają bezpośrednio Dowódcy Zmiany oraz nadzorującemu ich pracę Koordynatorowi ds. Ochrony, dokonującym kontroli ich pracy oraz stanu zabezpieczenia obiektu.

Nad prawidłowym przebiegiem służby, stały nadzór sprawuje całodobowo Dyżurny Operacyjny Bazy Monitorowania Alarmów, który w razie wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń, wspiera personel poszczególnych obiektów zarówno merytorycznie, jak i poprzez alarmowe wysłanie w celu wsparcia własnych Grup Patrolowo Interwencyjnych, będących asystą dla realizowanych na poszczególnych posterunkach zadań ochronnych.

Grupy Patrolowo Interwencyjne wykonują częste kontrole pracowników ochrony na posterunkach, co dodatkowo zwiększa nadzór oraz skuteczność ochrony.

Scroll to top
TELEFON ALARMOWY 24/h
  (12) 614 40 40       606 426 927